Herbruikbare containeroplossing voor afhaalmaaltijden.

Wat wij doen

Swap.Eat is een innovatieve oplossing van herbruikbare containers voor meeneemmaaltijden in Brussel. Ze zijn verkrijgbaar tegen statiegeld en voorkomen onnodig afval van afhaalmaaltijden.

Concreet betekent dit dat de consument zijn gerecht bestelt en vraagt om het in een van onze containers te ontvangen door een borgsom te betalen, die momenteel op 5 euro is vastgesteld. Na het proeven van zijn maaltijd, en om zijn statiegeld terug te krijgen, kan hij zijn container terugbrengen naar een partnerinzamelpunt, d.w.z. klassieke supermarkten of biologische/lokale winkels. Vervolgens leggen wij de link tussen de inzameling en de restaurants, waarbij de gereinigde containers worden schoongemaakt en herverdeeld. Dankzij dit uitgebreide netwerk stellen wij elke partner in staat zijn eigen oplossing te vinden en vooral bieden wij deze oplossing aan tegen een lagere kostprijs voor de restaurants. Daarnaast zetten wij onze partners en hun initiatieven in de schijnwerpers om hen meer zichtbaarheid te geven op onze sociale media.

Drie waarden zijn voor ons essentieel. Uiteraard is ecologie de eigenlijke reden voor het project. Elke keuze is gebaseerd op het best mogelijke milieueffect en het uiteindelijke doel is de totale voetafdruk van de afhaalmarkt te verkleinen. Ten tweede maken wij er een erezaak van om de kosten van onze partners niet te verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat een paradigmaverschuiving niet noodzakelijk met een kostenstijging gepaard hoeft te gaan en dat het mogelijk is economie en ecologie met elkaar te verzoenen door onze manier van werken te veranderen. Ten slotte is universaliteit voor ons bijzonder belangrijk. Swap.Eat zal immers pas echt een impact hebben wanneer de oplossing op grote schaal wordt toegepast. Daarom willen wij een breed scala aan restaurants en winkels bieden om aan ieders wensen en behoeften te voldoen.

Ontdek andere leden