100% Belgisch jammerk gemaakt van off-circuit fruit.

Wat wij doen

Het merk: zo lelijk, zo lekkerHet is een 100% Belgisch jammerk gemaakt van off-circuit fruit (gecreëerd in juni 2020) gemaakt van 3 pijlers:

  • Pijler 1: Anti-afval en ecologie

Het begon allemaal met een heel simpele opmerking: 45% van de groenten en fruit die in de wereld worden geproduceerd, wordt weggegooid voordat ze worden geconsumeerd … Welk respect voor onze planeet, voor de producent ? Een vrucht staat voor werk, water, zon, transport … dit alles mag niet in de prullenbak! We moeten de manier waarop we consumeren veranderen om het zijn waarde terug te geven. De methode is eenvoudig en heeft altijd bestaan: upcycling.

Upcycling bestaat uit het gebruik van voorwerpen en materialen die bedoeld zijn om weggegooid te worden om ze opnieuw in de consumptieketen te introduceren, nadat ze ze een waarde, een ander gebruik, een oorspronkelijke bestemming hebben teruggegeven in vergelijking met de oorspronkelijke bestemming. Deze recyclingactie maakt deel uit van een bredere wens naar duurzame ontwikkeling.

Mijn doel is dan ook om zoveel mogelijk groenten / fruit en andere voedingsmiddelen terug te winnen om voedselverspilling in België te verminderen. Maar het is ook om kleine juweeljuwelen te creëren met innovatieve smaken om de smaak van iedereen die slaapt op te wekken door de standaardisatie van massadistributie.

Hier zijn enkele smaken: Ananasjam, kokos, witte chocolade of appelgelei met witte wijn (Montbazillac), nog een appelgelei, peer en thee. Onlangs heb ik een serie jam van perzikpassievruchten gemaakt.Al deze recepten zijn limited editions die meestal zijn gemaakt met onverkochte items (ja zelfs thee!).

  • Pijler 2: sociaal

Dit is een pilaar die me heel nauw aan het hart ligt, omdat ik in mijn carrière nooit de kans heb gehad om het echt concreet neer te zetten.

De keuken is een perfecte professionele plek om mensen met sociale problemen of met een handicap te verwelkomen en de kans te geven aan de slag te gaan.

Het koken wordt gedeeld en uitgevoerd zonder dezelfde taal te hoeven spreken. Het is een geweldige integratietool voor diegenen die minder academisch zijn of ondersteuning nodig hebben.

Mijn doel is daarom om mensen te bereiken die in moeilijkheden verkeren en voor wie koken een manier zou zijn om te bloeien en de samenleving volledig te betreden. Er is al een partnerschap tot stand gekomen met Axedis (een bedrijf dat voor 97% bestaat uit mensen met een handicap) om de verwezenlijking van deze pijler in mijn project te garanderen.

  • Pijler 3: lokaal

Momenteel vinden de terugwinning en verkoop van grondstoffen enkel plaats in Vlaams-Brabant en Wallonië. Het wordt in de loop van de tijd verlengd, maar het doel is om zo lokaal mogelijk te blijven.

Huistuinen en boomgaarden zijn ook opgenomen in het project.

Bovendien wordt steun verleend aan lokale producenten die hun goederen niet via conventionele kanalen kunnen verkopen omdat ze niet voldoen aan de normen voor massadistributie. Vb: aardbeienproducent in Overijse waar ik hem zijn “jam” aardbeien koop Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan transport. Maar dit punt is in dit stadium van het project nog niet ontwikkeld.

Mijn doel is dan ook om de lokale economie te ondersteunen en zo dicht mogelijk bij de keuken en de consument te handelen door de kortsluiting te bevorderen. Ik presenteer het vaak als de positieve golven van een druppel water.

TOT SLOT:

Ik haalde mijn houten lepel en mijn koperen jampot tevoorschijn om mijn steen toe te voegen, om betekenis te geven aan mijn werk en mijn leven in het algemeen. Ik wil laten zien dat het mogelijk is om dingen anders te doen, zonder anderen te verpletteren en na te denken over onze impact, sociaal en milieu.Ten slotte is dit project fundamenteel menselijk. De keuken is mijn speeltuin die leidt tot sterke menselijke waarden en een pool van verschillen ten behoeve van onze planeet en een meer doordachte consumptie.

Ontdek andere leden