Versnelling van de overgang op het platteland: steun voor aanplantingen in België.

Wat wij doen

PlantC, ter ondersteuning van duurzame land- en bosbouw in België.

Voor het eerst in Wallonië helpt een lokale operator om de overgang van onze grondgebieden te versnellen. Deze nieuwe operator is PlantC. Opgericht door het jonge trio Lucas, Aricia en Romain, een bio-ingenieur, bioloog en geograaf gespecialiseerd in territoriale ontwikkeling, werkt PlantC op 2 niveaus :

  1. door landbouwers, kwekers, bosbouwers en landeigenaars aan te spreken bij de organisatie van hun multi-impact plantageprojecten in België ;
  2. ten tweede door een nieuwe oplossing voor te stellen die bedrijven en geëngageerde burgers in staat stelt aan deze beplantingsprojecten bij te dragen.

PlantC is dus een impactbedrijf dat de ambitie heeft onze plattelandsgebieden resilient te maken door onder meer hagen, boomgaarden en miscanthus aan te planten, maar ook door bospercelen te herbebossen die door klimatologische en gezondheidsverstoringen zijn aangetast.

Deze projecten beantwoorden aan verschillende noodsituaties: bestrijding van de opwarming van de aarde, behoud van de biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, bijdragen tot het welzijn van landbouwhuisdieren of middelen genereren om de kortsluiting te voeden.

Ontdek andere leden