La Smala Coopérative logo

Coöperatie van ondernemers die andere ondernemers ten dienste staan om hun zakelijke ambities en impact uit te bouwen.

Wat wij doen

LA SMALA is een gezin van ondernemers die samen opstaan. Het werkt samen met ondernemers om zakelijke en impactambities te definiëren en te verwezenlijken.

Het heeft tot doel ambitieuze ondernemers in staat te stellen maatschappelijke waarde te creëren in het hart van hun duurzame bedrijfsvoering. LA SMALA begeleidt hen in hun traject, hun strategische en operationele keuzes om waarde te creëren met behoud van een evenwicht rond de 4P’s (People-Planet-Profit-Partnership).

Daartoe ontwikkelt LA SMALA 4 complementaire activiteiten:

  • Het bezielt het gezin door middel van 6 gratis diensten.
  • Zij ontwikkelt à la carte diensten die worden verleend door ervaren ondernemers en deskundigen om de ambities van haar coöperanten te verwezenlijken.
  • Zij wil nieuwe impactondernemingen ontwikkelen door de oprichting van de Start-Up Studio for Change.
  • Zij financiert de ambities van haar coöperanten via de SMALA-fondsen.

Voor LA SMALA is impact een pad dat we samen uitbouwen, dankzij de kracht van haar gemeenschap. Impact is ook een engagement en een vermogen om een evenwicht te vinden rond de 4P’s. De impactambities worden stap voor stap opgebouwd met behulp van coaching en tools en zijn in lijn met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

La Smala coopérative

Ontdek andere leden