De missie van Ecopreneur Belgium concentreert zich op vier pijlers.

Zichtbaar maken en inspireren

Een inspirerend verhaal brengen van duurzaam ondernemen om aan te tonen dat alternatieve economische modellen werken én wenselijk zijn.

Delen en motiveren

Een netwerk creëeren van ondernemers die elkaar verder helpen en samen de transitie naar een nieuwe economie versnellen.

Begeleiden

Startende ondernemers helpen bij het opstarten van hun bedrijf en het ontwikkelen van hun activiteiten.

Beïnvloeden

We staan in contact met de politiek om de belangen van ecopreneurs hoger op de politieke agenda te krijgen. We creëeren een draagvlak voor ecologische politieke keuzes.

Sluit onze missie aan bij die van jou?