Verantwoordelijke uitgever

De website http://ecopreneur-belgium.be/ is eigendom van de vzw SEA (Sustainable Economy Association), die aan de oorsprong ligt van het initiatief Ecopreneur Belgium en waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Sint-Michielslaan 75 te 1040 Brussel. De vzw is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0849 929 341. De verantwoordelijke uitgever is de voorzitter van de vzw, de heer Thibaut GEORGIN.

Vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens

De vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en -beveiliging is de heer Thibaut GEORGIN. Ecopreneur Belgium verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden door te geven of ter beschikking te stellen. Ecopreneur Belgium verzamelt bijvoorbeeld gegevens in de volgende gevallen: 

  • bij lidmaatschap;
  • wanneer u contact met ons opneemt om meer te weten te komen over onze diensten;
  • bij het aanmelden voor de nieuwsbrief;
  • bij de inschrijving voor een door de federatie georganiseerde activiteit. 

De verzamelde gegevens worden strikt gebruikt voor het goede beheer van de bestanden van onze leden, de promotie van hun activiteiten (op onze site, onze sociale netwerken, in netwerken…) en voor het versturen van de nieuwsbrief. Indien er sprake is van enig ander gebruik, vragen wij altijd om uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw gegevens gebruiken.

In overeenstemming met de wet heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@ecopreneur-belgium.be. Tijdens de door ons georganiseerde activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden die vervolgens op een informatieve en/of publicitaire manier via de media verspreid worden. Hiertoe behouden wij ons het recht voor om de foto’s die tijdens deze verschillende activiteiten zijn genomen, te mogen gebruiken. Elke persoon die deelneemt aan deze evenementen gaat dus akkoord met het gebruik van deze beelden zonder enige tijdslimiet, behalve in geval van weigering die wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ontvangen binnen 3 dagen na het nemen van de foto’s.

Cookies

Cookies worden op uw computer opgeslagen terwijl u op onze site surft. Deze bestanden registreren gegevens die ons in staat stellen om uw surfgedrag op onze site te analyseren en te optimaliseren of om uw registratie voor onze diensten te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (vooraf ingevulde velden enz.).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud (teksten, illustraties enz.) van de site is beschermd door het auteursrecht en andere principes van het intellectueel eigendomsrecht. De informatie op de site kan echter worden gereproduceerd onder drie voorwaarden: 1) vermelding van de bron door de vermelding ©, de datum van het document dat ervan is overgenomen en het adres http://ecopreneur-belgium.be/; 2) de verbintenis om Ecopreneur Belgium op de hoogte te stellen van elk gebruik van de overgenomen informatie; 3) strikt privaat en niet-commercieel gebruik van onze informatie.

Beperking van de aansprakelijkheid

Ecopreneur Belgium kan niet instaan voor de juistheid van alle op deze site opgeslagen informatie, die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Ecopreneur Belgium kan de wijze waarop de bezoeker de informatie op de site gebruikt of begrijpt niet controleren en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ongecontroleerd gebruik ervan. De site bevat links naar andere sites, waarvan de inhoud kan worden gewijzigd of zelfs verwijderd, en die buiten de controle van Ecopreneur Belgium vallen wat betreft de inhoud of het gebruik van persoonsgegevens – het privacybeleid van deze sites kan verschillen van dat van Ecopreneur Belgium. Ecopreneur Belgium staat uiteraard links naar zijn site toe, op voorwaarde dat de verwijzende site niets bevat dat in strijd is met de moraal, de openbare orde, de goede zeden of de democratische waarden, dat het geen verwarring schept tussen onze publicatie en zijn eigen publicatie en dat het onze publicatie niet vernedert. 

Ecopreneur Belgium
Een initiatief van vzw SEA (Sustainable Economy Association)
Sint-Michielslaan 75, 1040 Brussel
T : +32 478 47 45 16
E : info@ecopreneur-belgium.be