Business

EU nieuws: ‘carbon tax’ en Sustainable Product Initiative

By 19/03/2021 No Comments

De vroegere “Carbon tax” werd helaas door het Parlement weggestemd. U kunt echter nog steeds bijdragen aan de openbare raadpleging over het initiatief inzake duurzame producten. Dit is je kans om je stem te laten horen!

Negatieve stemming van het Europees Parlement over het mechanisme voor aanpassing aan de koolstofgrens (CBAM)

Europa streeft ernaar uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn en de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen. Daarom worden op alle niveaus van de samenleving belangrijke aanpassingen verwacht. Vooral bedrijven. Om te voorkomen dat minder milieubewuste commerciële rivalen profiteren van de verwachte overgang van bedrijven in Europa, was een nieuw koolstofaanpassingsmechanisme aan de grenzen voorgesteld. Hierdoor zouden producten die volgens niet-duurzame methoden zijn geproduceerd, worden bestraft zodra zij in Europa aankomen. De negatieve stemming van de CBAM deze week zou de klimaatambitie van Europa ondermijnen en resulteren in een “koolstoflek”. Zie de door de Europese Commissie goedgekeurde teksten.

Initiatief voor duurzame producten: geef uw mening aan de Europese Commissie

Dit initiatief, waarbij de richtlijn inzake ecologisch ontwerp zal worden herzien en aanvullende wetgevingsmaatregelen zullen worden voorgesteld, heeft tot doel producten die in de EU op de markt worden gebracht duurzamer te maken. Meer duurzame, herbruikbare, repareerbare, recycleerbare en energie-efficiënte producten zullen de consument, het milieu en het klimaat ten goede komen. Het initiatief zal ook aandacht besteden aan de aanwezigheid van schadelijke chemicaliën in bepaalde producten.

Er is een openbare raadpleging aan de gang om feedback te geven over aspecten van de EU-wetgeving en het EU-beleid voordat de Commissie haar voorstellen afrondt. Lees hier meer over het initiatief.

Wilt u deelnemen aan het debat en samen het antwoord van Ecopreneur Belgium en Ecopreneur Europe aan de Europese Commissie formuleren?

Neem contact met ons op.