Business

Herontdekken, heropbouwen en opnieuw van start gaan

By 31/03/2020 april 30th, 2020 No Comments

De regeringen van ons land zullen raadplegingsrondes starten om plannen te ontwikkelen voor de economische wederopbouw. We bereiden ons voor om de stem te laten horen van diegenen die de dingen anders durven aan te pakken.

In deze bijzondere periode’in ons kot’ waarderen we zaken als stilte, gezonde lucht, burgerzin en solidariteit. Het geeft ook tijd om met elkaar te praten en voor elkaar te zorgen. Maar ook willen we gezamenlijk onze oproep laten horen aan alle beleidsniveaus om op een vernieuwende en solidaire manier onze economie opnieuw op te bouwen:

  • De financiële middelen voor de heropbouw moeten bij voorrang worden ingezet voor circulaire bedrijfsmodellen en voor een grondige reconversie van de “klassieke” bedrijven.
  • Steek geen overheidsmiddelen in het opnieuw opstarten van activiteiten die volstrekt onverenigbaar zijn met de milieu- en klimaatuitdagingen en  verzeker  de omscholing van personeel naar regeneratieve ondernemingen.
  • Steun strategische projecten voor een betere volksgezondheid, maar ook projecten gericht op voedselproductie en -distributie, de circulaire economie, duurzame mobiliteit, en de transitie naar een energiesysteem dat  beter bestand is tegen crisissen.

Laat ons weten welke voorstellen u hebt, zodat we deze kunnen integreren in onze belangenbehartiging naar de overheden toe.

Lees verder: