Events

Duurzame distributie event: we need to go on

By 31/01/2020 april 30th, 2020 No Comments

Er waren veel waardevolle uitwisselingen tijdens onze ronde tafel op 30 januari. Het thema duurzame distributie van verse producten in de stadscentra trok meer dan 50 deelnemers aan, voor het debat en de drink, met zeer veel positieve feedback.

Volgende topics kwamen aan bod: het sensibiliseren van consumenten om de meerwaarde van producten uit de korte ketens te zien, het organiseren van ontmoetingen tussen producenten en consumenten, het organiseren van gemeenschappelijk transport, het vermijden van tussenpersonen, toegankelijkheid van producten uit de korte keten voor iedereen, manieren om negatieve externaliteiten te vermijden…

Studie van 2 bedrijfsmodellen
met betrekking tot duurzaam voedsel

Velen van u hebben ons gevraagd om de link te leggen naar de studie die FactorX voor Hub.Brussels heeft uitgevoerd en die tijdens de rondetafel werd vermeld: Haalbaarheidsstudie over de rentabiliteit van een duurzame onverkochte voedselverwerkings- en voedingslogistieke activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2019, in het Frans).

De doelstellingen van deze studie zijn:

  1. de balans opmaken van de huidige situatie en
  2. mogelijke oplossingen en verbeteringen voorstellen als antwoord op de problematische aspecten, op basis van ervaringen met buitenlandse projecten.

Download de studie (FR)